Privacy verklaring.

Wie is Jominy

Jominy is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld, gevestigd aan Van Ravesteynpad 8, 7425 AE Deventer, in Nederland. Geregistreerd bij de KvK onder nummer 81731876. Neem voor alle vragen over het privacybeleid van onze website contact op met ons via info@jominy.nl.

  • Gegevens die worden verwerkt
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Het bericht dat u achterlaat bij het contactformulier

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bij Jominy vinden we het belangrijk om transparant te zijn over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Om contact met u op te kunnen nemen via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en producten.

Delen van persoonsgegevens met derden

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrondslag van contractuele noodzaak en gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat we persoonlijke gegevens verwerken omdat dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en om onze diensten en producten te verbeteren. We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is en zorgen ervoor dat deze veilig worden opgeslagen.

Bij Jominy hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien wij uw gegevens namens Jominy laten verwerken door derden, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk blijven. Jominy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zorgt ervoor dat uw gegevens alleen worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Uw privacy is belangrijk voor ons, en wij zullen er altijd voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd.

Ons beleid voor gegevensbescherming en uw rechten als betrokkene

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u gebruik wilt maken van een of meerdere van deze rechten, neem dan contact met ons op via info@jominy.nl. Wij zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren en de nodige acties ondernemen om aan uw verzoek te voldoen.

Let op dat we mogelijk niet in staat zijn om te voldoen aan verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen of te anonimiseren als deze gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruikerservaring te verbeteren en om ons in staat te stellen statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Ze worden gebruikt om informatie over uw browseractiviteit op te slaan en om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Jominy maakt gebruik van Google Analytics GA4 om het verkeer op onze website te analyseren en om het gedrag van gebruikers te begrijpen. Google Analytics maakt gebruik van cookies om deze informatie te verzamelen. De cookies die we gebruiken zijn onder andere:

  • _ga: deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Het houdt het aantal keren bij dat een bezoeker de website heeft bezocht en het tijdstip van het eerste bezoek en de laatste bezoeken. De vervaltijd van deze cookie is 2 jaar
  • _gid: deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden en wordt elke 24 uur bijgewerkt. Het wordt gebruikt om verschillende gebruikers te onderscheiden en wordt bijvoorbeeld gebruikt om gebruikerssessies en campagnes te identificeren. De vervaltijd van deze cookie is 24 uur
  • _gat: dit is een cookie die wordt gebruikt om de snelheid van verzoeken naar Google Analytics te regelen. Het heeft een vervaltijd van 1 minuut

Naast de cookies die worden gebruikt voor Google Analytics, maakt deze website ook gebruik van de WPML vertaal plugin. Deze plugin plaatst de volgende cookies

  • wp-wpml_current_language: deze cookie wordt gebruikt om de taal van de bezoeker te onthouden voor een betere gebruikerservaring. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op en vervalt na één dag

Als u niet wilt dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst, kunt u uw browserinstellingen aanpassen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen voordat cookies worden geplaatst. Houd er echter rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet goed werken als u cookies uitschakelt.

Wij respecteren het opt-out recht van betrokkenen voor het gebruik van cookies. Dit betekent dat u te allen tijde het recht heeft om bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies op uw apparaat. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen voordat cookies worden geplaatst.

Als u vragen heeft over ons cookiebeleid of als u problemen ondervindt bij het aanpassen van uw cookie-instellingen, neem dan contact met ons op via info@jominy.nl.

Ons beleid voor gegevensbescherming en uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. In Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een klacht wilt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, kunt u dit doen via hun website. U vindt meer informatie over het indienen van een klacht op hun website.